24 January 2015

Miroslava Fulanović-Šošić: O napjevu "Hasanaginice". Rad 21. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Čapljina 1974. Sarajevo, 1976, str. 361-363.
No comments: