04 January 2015

Илија Николић: Кад морија Мостар моријаше (Народне песме о куги у Мостару). Рад Деветог конгреса Савеза фолклориста Југославије у Мостару и Требињу од 16.08. до 23.09. 1962. Сарајево, 1963.
No comments: