03 January 2015

"Hasanaginica" (prijevod na engleski: John Boyd Greenshields, 1800. godina). Izvor: Alija Isaković: Hasanaginica. Sarajevo: "Svjetlost", 1975.
Post a Comment