22 January 2010

O sazu i sviranju u bosanskom Podrinju. U: Dimitrije O. Golemović: "Narodna muzika Podrinja". "Drugari", Sarajevo, 1987.

No comments: