02 January 2010

Narodne pjesme koje rado slušate: Iz repertoara radio pjevača Živka Turine i Nade Mamule. Sarajevo, 1953.*
* Zahvaljujem se Mirzi Bašiću iz Londona na tehničkoj pomoći.

No comments: