30 January 2010

Milan Prebanda: Dvije pjesme po načinu bosanskog folklora: Niz bašču... Mila nane... (za glas i klavir). Sarajevo, 1965.*

* Ljubaznošću gospođe Fikrete Polovina, Sarajevo.

No comments: