19 September 2009

Muhamed Hadžijahić: Narodni pjevači na dvorovima bosanskohercegovačke aristokracije. Kalendar "Narodne uzdanice", Sarajevo, 1935.No comments: