24 September 2009

Jasna Spaić: O pojmu mekama u muzici islamskih naroda. U: Zbornik radova 29. Kongresa SUFJ, Hvar 1982. Zagreb: Hrvatsko društvo folklorista, 1991.


No comments: