Search the Sevdalinke Blog

30 August 2008

Srpske narodne pjesme pokupljene po Bosni. Zbirka Koste H. Ristića. U Biogradu, u Državnoj štampariji, 1873.*













* Ljubaznošću Medise Kolaković, Filozofski fakultet Novi Sad.
Post a Comment