01 August 2008

Još omota sa starih ploča, VII dio*

* Sve singlice ljubaznošću mog prijatelja Julija Pinel Garatea, Barcelona, Španija.

No comments: