23 August 2008

Munib Maglajlić: Balada o pogibiji Hifzi-bega Đumišića. U: "Muslimanska usmena balada". "Veselin Masleša", Sarajevo, 1985.

No comments: