18 October 2007

Transkript pjesme (balade) o Morićima po pjevanju Igbala Ljuce (1981).

Izvor: Đenana Buturović: Morići: Od stvarnosti do usmene predaje. "Svjetlost", Sarajevo, 1983., Biblioteka "Kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine", str. 195-197.


No comments: