28 October 2007

Azra Pašić-Jovanović: Tradicionalna narodna muzika u interpretaciji Hamdije Šahinpašića. Muzika/Music/, god. II, br. 1(5), januar-mart 1998.

* Slika rahmetli Hamdije Šahinpašića ljubaznošću gospodina Harisa Prolića, Geneva, Švicarska. Gospodin Prolić je 2005. godine napravio odličan dokumentarni film o Hamdiji Šahinpašiću, koji je odnio više vrijednih nagrada na internacionalnim festivalima.


Post a Comment