18 October 2007

Ćiro Truhelka: Bosanicom pisani turski tekstovi. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Vol. XXVI, Sarajevo, 1914., str. 551-553.
No comments: