16 April 2024

Raspored Državne krugovalne postaje Sarajevo od 23-29. studenoga 1942. Hrvatski krugoval, godina II, broj 47, Zagreb, 1942.No comments: