09 April 2024

Асим Пецо: Сугласник Х у Вуковој преписци. У: Вуков зборник. Уредник Виктор Новак. Београд: Српска академија наука и уметности. Посебна издања, књига CD, 1966.*


*Љубазношћу др. Нирхе Ефендић, Земаљски музеј Босне и Херцеговине, Сарајево.

No comments: