18 July 2023

Raspored Državne krugovalne postaje Sarajevo od 27. srpnja do 2. kolovoza 1942. Hrvatski krugoval, godina II, broj 30, Zagreb, 1942.No comments: