18 July 2023

Johan Volfgang Gete: Srpska književnost (1824). U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (V dio)No comments: