11 March 2023

Narodne umotvorine. Zabilježili: Gjul-Behar i Muhamed Fehmi. Biser (Mostar), godina III, broj 5 i 6, Mostar 1918.
No comments: