01 March 2023

Jakob Grim: Mala prostonarodnja slaveno-serbska pjesnarica (1814). U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (IV dio)
No comments: