30 December 2022

Svetozar Koljević: Stranci o našoj usmenoj poeziji. U: Ka poetici usmenog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (II dio)
No comments: