18 December 2022

Драгослав Девић: Нове "народне" песме. Рад IX-ог конгреса Савеза фолклориста Југославије (Мостар-Требиње 1962). Сарајево, 1963.*


*Љубазношћу Дамира Имамовића.

No comments: