24 August 2022

Женске народне пјесме. Забиљежио Ристо Божић. Босанска вила, година VII, број 17, Сарајево, 1892.
No comments: