08 August 2022

Српске народне умотворине: Љепотица Фата. Забиљежио Никола Васиљевић. Босанска вила, година VII, број 15, Сарајево, 1892.No comments: