19 February 2022

Božidar Ivanišević: Narodne pjesme iz Bosne: Dva su cvijeta u bostanu rasla/Mehmeda je stara majka karala. Uz Tamburaški zbor Save Mihajlovića. Zagreb: "Jugoton". (C-6371, 1954. ili 1955.)No comments: