27 January 2022

Муниб Маглајлић: Сужавање антологичарског видокруга. Годишњак Института за језик и књижевност у Сарајеву, одјељење за књижевност. Књига VII, Сарајево, 1978.*

* Љубазношћу др. Нирхе Ефендић и Исме Камберовић; приватни архив проф.др. Муниба Маглајлића, Бошњачка заједница културе "Препород", Сарајево.

No comments: