21 January 2022

Narodne umotvorine: Jutros Fata bosa rosu truni (zabilježio I(brahim) Slinić). Behar, godina V, broj 22, Sarajevo, 1905.
No comments: