24 November 2021

Лука Грђић-Бјелокосић: Свадба у Херцеговини: Сватовски обичаји по градовима (Посвећено мостарској омладини). Босанска вила, година V, број 18, Сарајево, 1890. (III dio)


No comments: