20 November 2021

Narodne umotvorine: Ja uranih jutros rano na vodicu (zabilježio Omer). Behar, godina V, broj 16, Sarajevo, 1904.No comments: