22 October 2021

Лука Грђић-Бјелокосић: Свадба у Херцеговини: Сватовски обичаји по градовима (Посвећено мостарској омладини). Босанска вила, година V, бројеви 15-16, Сарајево, 1890.

No comments: