09 October 2021

Откако је свијет постануо и Пошетала до два Алагина (забиљежио Вељко Радојевић). Босанска вила, година V, бројеви 13-14, Сарајево, 1890.
No comments: