11 May 2021

Narodne umotvorine: Gjul-Hatem mlada/Na Fetiji visokoj mahali (zabilježio A. Aliefendić). Behar, godina IV, broj 19, Sarajevo, 1904.
No comments: