16 May 2021

Српске народне умотворине: Сулејман се у лов подигао. Прибиљежио П.Д. Бабић. Босанска вила, година II, број 23, Сарајево, 1887.

No comments: