12 April 2021

Sukejna Žiga: Stotinu sevdalinki i drugih narodnih pjesama (rukopis) (popis pjesama). Етнографска збирка Српске академије наука и уметности (Београд), бр. 424.*

 Сукејна Жига, 100 севдалинки и других нар. пјесама 

 1. Удаја драге
 2. Драги аџамија
 3. Требевићу висока планино
 4. Вјетар пуше
 5. Кад Алија млади бег бијаше
 6. А мој драги једна лафаџијо
 7. (број прескочен у нумерисању песама)
 8. Акшам гелди
 9. Ој Бога ти сива птицо соколе
 10. Ђевојка Сарајка
 11. Сархош Аљо друме затвораше
 12. Цар Сулејман под Биоград паде
 13. Садих алму
 14. Шта се чује иза града
 15. Синоћ дође турско момче
 16. Сви се момци поженише
 17. Сунце жарко не сијаш једнако
 18. Мор долама
 19. Снијег паде
 20. Колџина фата
 21. Ђевојка је алму посадила
 22. Синоћ Мујо
 23. Бостан на Бембашу
 24. Мујо ђогу по мегдану вода
 25. Мој дилбере
 26. Колика је (у Приједору чаршија)
 27. Играли се врани коњи
 28. Хотио би Алипаша доћи
 29. Хотио би Алипаша доћи
 30. Алипаша на Херцеговини
 31. Виче вила са врх Требевића
 32. Ана Пехливана
 33. Мој пенџеру
 34. Вино пију аге Сарајлије
 35. Вино пију два добра јарана
 36. Мислио сам сваки дан (види и песму под брoјем 83)
 37. Чудно гонџе кроз безистан прође
 38. Запјевала булбул птица
 39. Ђевојка је момку прстен повраћала
 40. Лов
 41. Заплакала ђевојка
 42. Ја посадих алму на јалији
 43. Одби, одби лађу од краја
 44. Ја се клињах и преклињах
 45. Шеничице ситно сјеме
 46. Попих чашу
 47. Цар ти бијах
 48. У Мостару чудан мејтеф кажу
 49. Синоћ ја и моја мајка
 50. Ђул Бехара под ђулом заспала
 51. Мошћанице водо племенита
 52. Неспретан драги
 53. Кад пухнуше (грешка у нумерацији, два пута заредом број 52)
 54. Касно пођох из Морића хана
 55. Имам драгог на далеку
 56. Од злата љуљачка
 57. Бег Мустај-бег из Новога дође
 58. Смрт Смаил-аге Ченгића
 59. Кад је куга Мостар погодила
 60. Телал виче
 61. Од како је Бањалука постала
 62. Колика је дуга зима била
 63. Мој пенџеру
 64. Ој ђевојко име слатко
 65. Узех ђугум
 66. Дођи драги
 67. На Вратнику
 68. Што се оно Травник замаглио
 69. Болуј драги
 70. Тешка рана
 71. Везак везла
 72. Хајдук ђевојка
 73. Мила мајко што ми драгог нема
 74. Каранфил се на пут спрема
 75. Побратим
 76. Мехмеда је стара мајка казала
 77. Мујагу мајка будила
 78. Заплакала стара мајка
 79. Сарајево што си потамнило
 80. Виче ђевојка
 81. Одкуд теби лијепа Лејло
 82. С ону страну Јајца
 83. Мујо кује коња по мјесецу
 84. Мислио сам сваки дан (види и песму под борјем 36)
 85. Бајрам иде
 86. Сунце би сјало
 87. Погибија Морића
 88. Кад бијаше Кукавица паша
 89. Кличе вила
 90. Узори драги равнине
 91. Акшам мраче
 92. Соко ми лети високо
 93. Зора зори
 94. Aлибег се с љубом завадио
 95. Заплакала Шећер Ђула
 96. Три птичице
 97. Кад запијевам у горици
 98. Ој горице, горице
 99. Аој Мехо
 100. Разбоље се злато нехарато
 101. Мој голубе
 102. Хаџи Лојо

No comments: