02 April 2021

Bosanske narodne pjesme pjeva (i pratnja sazom) Salih Kahrmanović (Kad Ali-beg novi beg bijaše/Telegraftči tel tel olmiš). Zonophone Record, 1909(?), X-2-102455 i X-2-102456.** Ljubaznošću Damira Imamovića.

No comments: