11 December 2020

Narodne umotvorine: Gjul Behara kugu bolovala (zabilježio Fehim H(adži) Baščaušević) . Behar, godina III, broj 22, Sarajevo, 1903.No comments: