16 December 2020

Женске народне пјесме с Гласинца. Из збике П.Ј. Чајкановића. Босанска вила, година 1, број 21, Сарајево, 1886.
No comments: