17 November 2020

Narodne umotvorine: Ja usadih vitu jelu (Bosanka djevojka) . Behar, godina III, broj 17, Sarajevo, 1903.


 

No comments: