19 November 2020

Шехерли пјесме из Босне и Херцеговине. Из збирке Вида Вулетића-Вукасовића. Босанска вила, годиште 1, број 13, Сарајево, 1886.
No comments: