29 April 2020

Restoran "Volga" u Sarajevu i njen vlasnik Ahmed Hadžismajlović. "Jugoslovenska pošta" (Sarajevo), 1935.*
*Ljubaznošću Damira Imamovića.

No comments: