04 April 2020

Nirha Efendić. Motivi iz obrednih lirskih usmenih pjesama u poemama Skendera Kulenovića Stojanka majka Knežopoljka i Na pravi put sam ti, majko, iziš'o. Sarajevski filološki susreti: zbornik radova 2012;2:97-106.No comments: