22 December 2019

Narodna pjesma o svekrvi. Zabilježio Smail Bradarić od Safije Cerić iz Bosanskog Novog. Osvit, godina I, broj 42-43, 18. prosinac 1942.No comments: