09 December 2019

Alija Bejtić: "Dobar đogat bega Badnjevića, išće za njeg hiljadu dukata": Konj i njegova oprema u hrvatskim narodnim pjesmama. Osvit, godina I, broj 34, 18. listopada 1942.No comments: