28 October 2019

Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine. Sakupio godine 1893. za Zemaljski muzej u Sarajevu Ljudevit Kuba. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Godište XX, broj 3, Sarajevo, 1908. (XXI dio)


No comments: