25 October 2019

Pjesma Hivzi-bega Đumišića. Izvor: Istočno blago. Svezak II. Sakupio i preveo: Mehmed-beg Kapetanović-Ljubušak. Sarajevo: "Svjetlost", 1987. (Biblioteka Kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine) (izvorno objavljeno 1897. godine)No comments: