20 December 2018

Narodne pjesme o Đerzelez Aliji. Priredio: Muhamed Hadžijahić. Sarajevo: Štamparija Omer Šehić, 1934. (II dio, nastavak od 1.1.2011.)*
*Ljubaznošću Amre Hadžijahić (Sarajevo).

No comments: