06 December 2018

Junuz Čabaravdić: Sevdalinke: Kad ja pođem draga iz Saraj'va grada. Er Ton, 1996. (ERMC 023)*

*Ljubaznošću Mirsada Ovčine i autora.

No comments: