26 November 2018

Српске народне мухамеданске пјесме. Из збирке Али-Ризе Даутовића из Витинице. Босанска вила, годиште XIII, број 6, Сарајево, 1898.

No comments: