16 November 2018

Himzo Polovina: Nastupi (posteri).* (I dio)
*Ljubaznošću Fikrete Polovine (1935-2018)

No comments: