14 May 2018

Шехерли пјесме из Босне и Херцеговине. Сакупио: Од Омоља Живко. Босанска вила, годиште VII, број 20-21, Сарајево, 1892.


No comments: